Faunamaster Blomsterbrakblanding u. græs 10kg

Faunamaster Agro tilbyder en blomsterbrakblanding, der også kan bruges til arealer vedr. 4 % udtagning i den nye CAP-reform.

  • 2-årig blanding
  • Uden græs
  • Kan bruges til blomster- og bestøverbrak

 For at leve op til det 2-årige aktivitetskrav, indeholder blandingen både et- og flerårige arter. Denne blanding sikre en lang blomstringsperiode, hvilket er en fryd for øjet og er samtidig til gavn for dyreliv, diversitet, insekter m.m. 

Krav til blomsterbrak: Der skal senest 30. april være foretaget en mekanisk jordbehandling og udsået en blomsterblanding af frø- og nektarproducerende plantearter. 

For at opnå det bedste resultat for sin blomsterbrak, er det væsentligt med en grundig og omhyggelig jordbearbejdning og etablering. 

Blandingen består af: Oliehør, boghvede, vikke, olieræddike, gul sennep, honningurt, blodkløver, rødkløver, hvidkløver, almindelig kællingetand, cikorie, lancet vejbred, lucerne og katost. 

Blandingen indeholder arter i forskellige højder uden at kunne virke skærmende for udsyn ved veje el.lign.