Olieræddike – Defender

Defender er en multiresistent sort i resistensklasse II ift. roenematoder og resistens mod rodgallenematoder. Derudover er sorten ikke vært for Stængelnematoder. Defender er en af de bedste sorter mod Ringrust (TRV) i kartofler samt mod opformering af kål brok, da den reducerer mængden af roesystenematoder i sædskifter med sukkerroer, raps, kål og spinat.

Defender giver en effektiv reducering af rodgallenematoder (meloidogyne chitwoodi og M.fallax) i kartoffel og sukkeroemarker. Defender virker sanerende overfor en række svampesygdomme. Sorten anvendes som efterafgrøde og som en sanerende afgrøde i et trængt kartoffelsædskifte.

Den har en stærk indledende udvikling med hurtig bunddække, samt et intensivt rodsystem der forbedrer jordens struktur, luft- og vandbalance.

 

Egenskaber 1-9 (1=meget lav/tidlig/ kort – 9=meget høj/sen/lang)
Vegetativ vækst i begyndelsen 7
Tendens til blomstring 4
Stabilitet 8
Agronomiske egenskaber
Ukrudtskonkurrence 9
Erosionsforbyggende 8
Opsamling af vand og kvælstof 8
Humus opbygning 8
Kulde- og frostbestandig 5
Tørketolerance 7

Kilde:  Saaten-Union

Leveres i 25 kg sække eller bigbags afhængig af mængde.