Silphie: Den bæredygtige afgrøde, der revolutionerer landbruget, og samtidig bidrager positivt til miljøet!

Silphie er en plante, der hører til i kurvblomstfamilien, og har evnen til at vokse op til 3,50 m i højden. Med en distinkt firkantet stilk og prægtige gule blomster, som blomstrer fra juni til september, er den ikke kun en skønhed at se på, men også et bæredygtig powerhouse.

En af de mest bemærkelsesværdige egenskaber ved Silphie er dens evne til at producere en betydelig mængde tørstof – mellem 14 og 20 tons pr. hektar. Denne høje produktion af tørstof gør Silphie til en ideel kilde til biogas, med potentiale til at generere op til 700 l/kg organisk stof, hvor omkring 53% er metan, derudover kan plantefibrene fra Silphie også bruges til produktion af papir, pap, eller tomatbakker som vi ser i supermarkedet.

Silphie er en hårdfør plante, der er relativt kravfri. Den har et dybt og fint rodsystem, som sikrer optimal tilførsel af vand og næringsstoffer, selv fra dybe jordlag mellem 150 – 200 cm. Dette rodsystem tillader planten at trives i forskellige jordtyper og hjælper med at forbedre jordens sundhed ved at bidrage til opbygningen af humus.

Men hvad gør Silphie så attraktiv for landbrug, miljø og klima? Udover dens bemærkelsesværdige produktionspotentiale og robusthed, har Silphie en række andre fordele, der gør den til en rigtig attraktiv plante for fremtiden.

Silphie er fremragende til at fange CO2, hvilket gør den til en værdifuld allieret i kampen mod klimaforandringer. Ved at omdanne CO2 til oxygen, hjælper Silphie med at rense luften og styrke vores miljø.

Denne plante er en permanent afgrøde, hvor levetiden ligger mellem 15 til 25 år, hvilket betyder lavere CO2-udledning, mindre forbrug af diesel og mere tid til andre vigtige opgaver på landbrugene. Derudover reducerer Silphies dybe rodsystem risikoen for jorderosion, hvilket er en vigtig faktor i betragtning af det stigende antal af ekstreme vejrforhold.

Silphies dybe rodsystem bidrager også til at minimere næringsstofudvaskning, hvilket bidrager positivt til beskyttelse af grundvandet. Idealset kræver Silphie ingen ukrudtsbekæmpelse, hvilket yderligere reducerer behovet for kemikalier i landbruget.

Samlet set er Silphie en alsidig og attraktiv plante for det fremtidige landbrug, der er velegnet til mange forskellige formål, og kigger man på tilbagebetalingstiden fra etablering, er der allerede breakeven år 3, sammenlignet med majs produktion.

Hos Faunamaster Agro ApS er vi stolte af at kunne tilbyde Silphie-frø til vores kunder. Vi er overbeviste om, at denne plante kan være et vigtigt værktøj for landmænd, der søger at forbedre deres produktivitet og samtidig gøre en forskel for miljøet og klimaet. Kontakt os i dag for mere information om, hvordan Silphie kan være en del af din fremtidige landbrugsstrategi.